Dating alpabetong pilipino

Ngunit, ang opisyal na liriko sa Kastila ay nananatiling ang gawa ni Palma at sa Ingles naman ay ang gawa nina Lane at Osias kahit hindi ito bahagi ng opisyal na Pambasang Awit ng Pilipinas. At bilang paggalang, lahat ng uma-awit nito ay dapat nakaharap sa nakaladlad na Pambansang Watawat ng Pilipinas (kung mayroon) at kung wala naman, ay dapat humarap sa bandang tumutugtog o sa konduktor o tagakumpas. Ayon sa batas, tanging ang bersyong Filipino ng Pambansang Awit ang dapat gamitin ngayon. Ang ikalawang bituin ay para sa Mindanao na ang pangalan ay mula sa “danaw” o lawa. At ang puti ay para sa kalinisan ng puri at dangal ng mga Pilipino.NOONG NAG-AARAL pa ako sa mataas na baitang ng aming paaralan, Romblon National Vocational School (RNVS) sa Sibuyan Island, may isang malaking ‘bulletin board’ sa itaas ng pisara.

Ang bughaw ay para sa kapayapaan na mahalaga sa pag-unlad ng bansa.

Ang salitang ” sa wikang Ingles.” Talaga namang mayaman ang kultura ng bansa, kaya lang di natin ginagamit sa araw-araw.

Balang araw, pag-aralan ko ng husto ang mga lumang abakada at sumulat gamit ang mga titik na nabanggit sa itaas.

Pambansang Watawat : Watawat ng Pilipinas Tatlo ang kulay nito - bughaw, pula at puti.

Taong 1937, ang Instituto ng Pambansang Wika ay binuo ng Unang Pambansang Asembleya.

Search for dating alpabetong pilipino:

dating alpabetong pilipino-24dating alpabetong pilipino-77dating alpabetong pilipino-45

Ang orihinal na komposisyon ni Felipe ay pinamagatang “Marcha Filipina Magdalo”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating alpabetong pilipino”